tomtekj%C3%B8p

Selg tomten din til noen som tar vare på den

I Favoritthus lar vi oss begeistre av de mulighetene en tomt gir - enten den kommer i form av ubebygd mark eller gammel bygningsmasse klar for transformasjon og nytt liv.

Ingen tomt er for liten eller for stor og målet vårt er alltid det samme - å utvikle leilighetsprosjekter, eneboliger og rekkehus som skaper begeistring hos boligkjøpere i alle aldersgrupper. Med en solid eier i ryggen har selskapet solid økonomi og erfaring til å påta seg store og små oppgaver. 

Slik forløper prosessen seg vanligvis:
  • Tomtebefaring og vurdering
  • Møte med kommune for avklaring av muligheter
  • Forhandlinger og inngåelse av avtale
  • Utarbeidelse av eventuell reguleringsplan
  • Utarbeidelse av forslag til boligtyper og bebyggelsesplan
  • Gjennomføring av byggeprosjektet
  • Sikkert oppgjør i henhold til inngått avtale
Våre prosjekt har en omfattende kvalitetskontroll og utformes med hensyn til de lokale omgivelser og bebyggelse. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat og mulighetsvurdering av din tomt / eiendom:

Fridtjov Middelthon  
phone hvitTlf: 959 38 357  
fm@favoritthus.no

Regulerings­prosessen

Regulering til boligareal - en krevende prosess.

Ved utviklingen av boligtomter av en viss størrelse er det mange prosesser som må gjennomføres. Man må anskaffe grunnarealer, utarbeide reguleringsplaner og tekniske planer med tilhørende politisk prosess, bygge ut teknisk infrastruktur som veg-, vann- og avløpsanlegg samt etablere grøntområder, og måle opp/skille ut byggefelt eller tomter for salg, for å nevne noe av det viktigste.

For oss boligutviklere er det stort fokus på innholdet i rammebetingelsene. Når det gjelder utfallet av reguleringsbeslutningen er både tidsperspektivet og innholdet i beslutningen av stor betydning for økonomien i prosjektet.

Når tomta er kjøpt må det i de aller fleste tilfeller gjennomføres en reguleringsprosess før byggearbeidene kan settes i gang. Selv om tomten allerede er regulert til boligformål, er rammene sjelden tilpasset det prosjektet som vi mener er best for tomten.

Fra råmark til bolig

arbeidsprocess
Skaperbegeistring

Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner skapes - boliger som gjør deg begeistret!

Velkommen hjem