Favoritthus_logo_black
tiltopp%20(1)
facebook%20(1)
youtubeknapp
kontakt%20(1)

Kundeservice

I Favoritthus ønsker vi at du som kunde skal være fornøyd med din nye Favorittbolig. Derfor har vi egne folk som jobber med kundeservice også etter overtakelse og innflytting. Vår målsetting er at du skal få svar på dine henvendelser innen 3 dager, enten det er snakk om spørsmål om bruk og vedlikehold av boligen eller det er reklamasjoner. 

Forvaltning, drift og vedlikehold av din bolig


I FDV-permen (Forvaltning, drift og vedlikehold) som du fikk utlevert på overtakelsesdagen, finner du mye informasjon om hvordan boligen og produktene skal brukes, vedlikeholdes og etterbehandles. Det viktigste løpende vedlikeholdet du som boligeier må utføre, kan du lese om i FDV-permens huskeliste, som også kan lastes ned her (PDF-format)
 

Reklamere på forhold ved din bolig?


Reklamasjoner etter boligkjøp er regulert i Bustadoppføringslova. Denne loven beskriver plikter og rettigheter i forbindelse med feil og mangler, og hvordan kunde og boligselger skal gå fram ved reklamasjonssaker.

Hvis det er forhold ved din nye bolig som du ønsker å reklamere på, så må dette gjøres skriftlig via et eget skjema, som er nedenfor. Vær oppmerksom på at forhold som skyldes feil bruk eller manglende vedlikehold og etterbehandling, ikke er reklamasjonsberettiget. Det er også viktig at du som huseier umiddelbart varsler oss om noe er galt, slik at det ikke oppstår følgeskader eller lignende.
Når du fyller ut skjemaet under, setter vi pris på at du fyller ut etter beste evne samt vedlegger bilder av det du henviser til.

FOR ANDRE SPØRSMÅL KONTAKT OSS PÅ 
service@favoritthus.no
 

Reklamasjon