tomtekj%c3%b8p

Selg tomten din til noen som tar vare på den!

Våre prosjekt har omfattende kvalitetskontroll og utformes med hensyn til de lokale omgivelsene.

Vi er stadig på jakt etter nye tomteområder og har opparbeidet lang erfaring innenfor tomteutvikling, enten det gjelder hagetomter eller større boligområder. Med en solid eier i ryggen har selskapet solid økonomi og erfaring til å påta seg store og små oppgaver.
  • Tomtebefaring og vurdering
  • Møte med kommune for avklaring av muligheter
  • Forhandlinger og inngåelse av avtale
  • Utarbeidelse av eventuell reguleringsplan
  • Utarbeidelse av forslag til boligtyper og bebyggelsesplan
  • Gjennomføring av byggeprosjektet
  • Sikkert oppgjør i henhold til inngått avtale

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat og mulighetsvurdering av ditt området:

Fridtjov Middelthon  
phone hvitTlf: 959 38 357  
fm@favoritthus.no

Matjord og boligbygging

Landskapet Jæren er både landets viktigste matjord, en region med stor folkevekst og derfor behov for nye bosteder, fritidslandskap for flere hundre tusen og store natur- og kulturverneverdier.

Jærregionen er den første i Norge til å prøve ut verktøyet “dialogbasert utvikling” i arealprosesser. Resultatene av dette arbeidet vil ha stor nasjonal og internasjonal overføringsverdi.

Les mer på Dialogportalen

Regulerings­prosessen

Regulering til boligareal - en krevende prosess.

Ved utviklingen av boligtomter av en viss størrelse er det mange prosesser som må gjennomføres. Man må anskaffe grunnarealer, utarbeide reguleringsplaner og tekniske planer med tilhørende politisk prosess, bygge ut teknisk infrastruktur som veg-, vann- og avløpsanlegg samt etablere grøntområder, og måle opp/skille ut byggefelt eller tomter for salg, for å nevne noe av det viktigste.

For oss boligutviklere er det stort fokus på innholdet i rammebetingelsene. Når det gjelder utfallet av reguleringsbeslutningen er både tidsperspektivet og innholdet i beslutningen av stor betydning for økonomien i prosjektet.

Når tomta er kjøpt må det i de aller fleste tilfeller gjennomføres en reguleringsprosess før byggearbeidene kan settes i gang. Selv om tomten allerede er regulert til boligformål, er rammene sjelden tilpasset det prosjektet som vi mener er best for tomten.

Fra råmark til bolig

skaperbegeistring

Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner skapes - boliger som gjør deg begeistret!

Velkommen hjem

favoritthus logo black
Besøks- og postadresse:
Bjødnabeen 4
4031 Stavanger
tlf: 52 98 76 00
post@favoritthus.no
facebooksvartFølg oss på Facebook for nyheter om våre prosjekter
 
Favoritthus AS er en boligleverandør på Nord-Jæren som skaper begeistring med sine boligprosjekter i regionen!